Aanmelden

Als ouder kunt u uw kind zelf aanmelden. Behandeling kan zowel onder schooltijd als na schooltijd plaatsvinden. De praktijk is geopend van woensdag t/m vrijdag.

Intakegesprek

Wanneer u zich aanmeldt bij De kleine uil, zal ik met u een afspraak maken voor een gratis intakegesprek die ongeveer 3 kwartier zal duren. Tijdens het intakegesprek wordt gekeken naar de hulpvraag en de achterliggende problematiek. Samen bepalen wij hoe uw kind het beste geholpen kan worden. Hierbij wordt gezocht naar een goede afstemming tussen uw kind, school en remedial teacher.

Onderzoek

Indien al eerder bij uw kind een psychologisch- en/of didactisch onderzoek is afgenomen is het mogelijk dat mijn hulpplan hierop aansluit. Wanneer er (nog) geen onderzoek heeft plaatsgevonden, kan ik zelf een pedagogisch-didactisch onderzoek verrichten. Daarbij kijk ik naar het niveau, maar ook naar de leerbehoeften en de leerstijl van uw kind.

Begeleidingsplan

Op basis van een gesprek met u en het kind, de diagnose en het onderzoek maak ik een begeleidingsplan. In het begeleidingsplan staan de doelen die we willen bereiken en de manier waarop we dat gaan doen Dit plan bespreken we samen, en na goedkeuring door u en uw kind, gaan we aan de slag. In deze fase heb ik eventueel nog contact met de leerkracht van uw kind. Het is mijn streven in de ’taal’ van de school te praten over lezen, spellen of rekenen.

Begeleiding

De begeleiding kan plaatsvinden in mijn praktijk of bij u thuis. De inhoud van de begeleiding hangt uiteraard af van de gestelde doelen. In sessies van 45 minuten wordt eerst het huiswerk besproken. Vervolgens wordt een bepaald onderwerp nader uitgelegd en samen geoefend. Het huiswerk voor de volgende keer wordt besproken.
Het huiswerk is een wezenlijk onderdeel van de behandeling. Alleen bij mij oefenen is over het algemeen niet voldoende.

Evaluatie

Na een vooraf afgesproken begeleidingsperiode zal een toets en een evaluatiegesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek zullen vorderingen en eventuele aanpassingen met u besproken worden.  Ook is bijstelling van de duur van de begeleiding mogelijk.