Werkwijze

Intakegesprek

Wanneer u zich aanmeldt bij De kleine uil, zal ik met u een afspraak maken voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt gekeken naar de hulpvraag en de achterliggende problematiek. Er zal gezocht worden naar een goede afstemming tussen ouders, school en remedial teacher.

Onderzoek

Indien al eerder bij uw kind een psychologisch- en/of didactisch onderzoek is afgenomen is het mogelijk dat mijn hulpplan hierop aansluit. Wanneer er (nog) geen onderzoek heeft plaatsgevonden, kan ik zelf een pedagogisch-didactisch onderzoek verrichten.

Begeleidingsplan

Op basis van een gesprek met u en het kind, de diagnose en het onderzoek maak ik een begeleidingsplan. In het begeleidingsplan staan de doelstellingen die we willen bereiken, de manier waarop we dat gaan doen, de timing en de tarieven. Dit plan bespreken we samen, en na goedkeuring door u en uw kind, gaan we aan de slag. In deze fase heb ik eventueel nog contact met de leerkracht van uw kind, omdat ik het belangrijk vind de uitleg van de school te verdiepen en verbreden. Ik wil niet dat uw kind regels anders moet gaan leren. Het is mijn streven in de ’taal’ van de school te praten over lezen, spellen of rekenen.

Begeleiding

De begeleiding kan plaatsvinden in mijn praktijk of bij u thuis. De inhoud van de begeleiding hangt uiteraard af van de gestelde doelen. In sessies van 45 minuten wordt eerst het huiswerk besproken. Vervolgens wordt een bepaalde onderwerp nader uitgelegd, samen geoefend en nog in een spelvorm geoefend. Het huiswerk voor de volgende keer wordt besproken en vervolgens ‘speelt’ uw kind nog  met de oefening.
Het huiswerk is een wezenlijk onderdeel van de behandeling. Alleen bij mij oefenen is over het algemeen niet voldoende. Na elke sessie krijgt u een kort verslag wat uw kind heeft gedaan en met welk resultaat.

Evaluatie

Na een vooraf afgesproken begeleidingsperiode zal een evaluatiegesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek zullen vorderingen en eventuele aanpassingen met u en (indien gewenst) de leerkracht besproken worden. Gesprekken over tussentijdse evaluaties kunnen in overleg met u gepland worden. Regelmatig contact en goede afstemming tussen ouders, school en remedial teacher is van wezenlijk belang voor de begeleiding van uw kind. Hoe lang de begeleiding duurt is afhankelijk van de doelstellingen en wordt indien mogelijk in het begeleidingsplan aangegeven. Tijdens evaluatiemomenten is bijstelling van de duur van de begeleiding mogelijk.