Niemand is slecht in iets, anderen zijn hooguit iets beter

RT praktijk ‘De kleine uil’ zorgt voor zorg op maat. Tijdens de begeleiding wordt nauw aangesloten bij datgene waar uw kind goed in is en wordt het begeleid bij datgene wat hij/zij nog moeilijk vindt. Samen met de ouders en school, wordt een extra zetje in de rug geboden. Zo wordt uw kind steeds iets beter en kan het optimale niveau uit hem/haar gehaald worden. Kortom, er wordt naar gestreefd om leerlingen veel succeservaringen op te laten doen en zo stapje voor stapje het probleem te overwinnen, zodat het kind weer vertrouwen in zijn of haar eigen kunnen krijgt.

materialen

RT wordt veelal gegeven op de volgende vakgebieden:

  • Technisch lezen
  • Spelling
  • Begrijpend lezen
  • Rekenen

Maar het kan ook nodig zijn te leren hoe je de toetsen van de zaakvakken leert. Het gaat er bij de individuele RT vooral om samen met het kind uit te zoeken waar het probleem precies zit en hoe we dit kunnen oplossen op een manier die werkt voor het kind. Met als gevolg meer zelfvertrouwen en motivatie voor het kind.

Speciaal voor kinderen

 Heb jij dat ook?

* Heb jij ook wel eens moeite met rekenen?
* Zou jij beter willen lezen?
* Draai jij de letters b en d om?
* Wil je de tafels sneller onthouden?
* Wil je ook beter klokkijken?
* Wil je minder fouten maken in woorden, zinnen en verhalen?
* Ben jij snel afgeleid?
* Ben je verdrietig als iets niet lukt?
* Ben je zenuwachtig als je een test of toets moet maken?
* Heb je moeite met het begrijpen van teksten?
* Denk je dat je ergens niet goed in bent?
* Vind je het moeilijk om je te concentreren?

Als jij dat ook hebt, kan ik je helpen. In mijn praktijk zie ik kinderen die ook deze vragen hebben. Ik vertel hen dan dat niemand slecht in iets is, anderen zijn hooguit iets beter. Ik ga je helpen om dingen die je moeilijk vindt gemakkelijker voor je te maken zodat ook jij steeds beter wordt.

Wat je bij mij leert, kun je daarna thuis en later ook op school gebruiken. Na een tijdje zal je denken dat de toetsen op school steeds gemakkelijker worden, maar eigenlijk ben je dan zelf steeds knapper geworden.