De tarieven zijn:

 • Intakegesprek:

         gratis

 • RT sessie particulier

         € 45,- per sessie (45 min. begeleiding en 15 min. voorbereiding)

 • Verslaglegging van onderzoek en opstellen begeleidingsplan:

         € 45,-

 • Dyslexie Screening Test (onderzoek en verslag) 

         Prijs op aanvraag

 • Arrangement (alleen voor scholen)

        Prijs op aanvraag

De tarieven zijn vrijgesteld van BTW en gebaseerd op het advies van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT).

Betalingsvoorwaarden:

 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail geannuleerd te worden.
 • Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.
 • Als uw kind ten gevolge van schoolactiviteiten niet in de gelegenheid is om naar Remedial Teaching te komen bent u er als ouder/verzorger verantwoordelijk voor om uw kind tijdig af te melden.
 • Betaling voor de diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt er een herinnering gestuurd waaraan kosten verbonden kunnen zijn.
 • Bij het uitblijven van de betaling worden er incassomaatregelen genomen. Alle met de incasso gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt.

De openingstijden van de praktijk zijn:

 • Maandag: gesloten
 • Dinsdag: gesloten
 • Woensdag: 08.30 – 18.00
 • Donderdag: 08.30 – 18.00
 • Vrijdag: 08.30 – 18.00