Hulpmiddelen

In mijn praktijk gebruik ik bij de begeleiding van uw kind diverse hulpmiddelen en materialen. Deze worden op maat ingezet in overeenstemming met de doelen van het begeleidingsplan. Hieronder vindt u een aantal van de diverse hulpmiddelen en materialen zoals die in RT praktijk De kleine uil ter beschikking staan voor (de begeleiding van) uw kind.

Voor de begeleiding van leesproblemen maak ik o.a. gebruik van de volgende materialen en hulpmiddelen:

  • Taal in Blokjes (Reader)
  • Connect lezen
  • Bouw! tutor lezen

Bij spelling maak ik gebruik van:

  • Taal in Blokjes, samen met de methode waar uw kind al mee werkt op school
  • Spelling in de lift, samen met de methode waar uw kind al mee werkt op school

Voor begrijpend lezen staan mij de volgende materialen en hulpmiddelen ter beschikking:Bouw!

  • Lees aardig
  • ABCDE….ik begrijp het

Als er begeleiding bij rekenen nodig is, kan ik gebruik maken van:

  • Rekensprint
  • Maatwerk
  • Opzoekboekje