Ria Enderink

Mijn naam is Ria Enderink en ik ben gediplomeerd remedial teacher en dyslexie specialist. Binnen het basisonderwijs heb ik een ruime ervaring als groepsleerkracht, taal-leesspecialist, remedial teacher en dyslexie behandelaar.

In mijn praktijk zoek ik naar de onderwijsbehoefte van een kind. Daarbij vind ik het heel belangrijk om de ouders en school te betrekken, om samen te zorgen voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling. Ik denk in mogelijkheden en maak gebruik van de sterke kanten en interesses van het kind. Als een kind (weer) lekker in zijn vel zit en vol vertrouwen zijn schoolloopbaan kan voortzetten, word ik daar ook gelukkig van.

Als remedial teacher ben ik lid van de LBRT. De LBRT is een beroepsvereniging van professionals die zich hebben gespecialiseerd in de specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen en volwassenen met leerproblemen of leerstoornissen.