Even voorstellen

Ria Enderink

Mijn naam is Ria Enderink en ik ben gediplomeerd remedial teacher en dyslexie specialist. Binnen het basisonderwijs heb ik een ruime ervaring als groepsleerkracht, leescoördinator, lees-en specialist en remedial teacher. Tevens heb ik 4 jaar gewerkt als dyslexie behandelaar.

In mijn praktijk zoek ik naar de onderwijsbehoefte van een kind. Daarbij vind ik het heel belangrijk om de ouders (ervaringsdeskundigen van hun kind) en school te betrekken, om samen te zorgen voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling. Ik denk in mogelijkheden en maak gebruik van de sterke kanten en interesses van het kind. Als een kind (weer) lekker in zijn vel zit en vol vertrouwen zijn schoolloopbaan kan voortzetten, word ik daar ook gelukkig van.

Op dit moment werk ik ook nog met veel plezier als parttime groepsleerkracht op een basisonderwijs. Nog elke dag doe ik veel ervaringen op zowel didactisch, als in de omgang met dyslectische, slimme en hoogbegaafde kinderen, adhd en autisme etc.

Verder ben ik op school taal-, leesspecialist, Bouw! coördinator en Kurzweil coördinator.

Tijdens  mijn loopbaan als groepsleerkracht in het basisonderwijs merkte ik dat ik niet altijd aan de onderwijsbehoefte van alle kinderen tegemoet kon komen. Daarom ben ik de opleiding voor remedial teacher gaan volgen en vervolgens de opleiding dyslexie specialist (lees- en spelling problemen).

Ik heb na mijn opleiding voor dyslexie specialist nog diverse cursussen gevolgd :

  • Dyslexie behandelaar
  • Kind in beeld (beeld denken)
  • Jungle memory (werkgeheugentraining)
  • Coördinator Kurzweil
  • Coördinator Bouw! (tutor lezen)

Als remedial teacher ben ik lid van de LBRT. De LBRT is een beroepsvereniging van professionals die zich hebben gespecialiseerd in de specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen en volwassenen met leerproblemen of leerstoornissen.

Daarnaast ben ik lid van Balans, een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis, zoals ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS.