Dyslexie Screening Test

Doel van DST-NL:
Het bepalen van de grootte van het risico dat een kind dyslectisch is.

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het goed en vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Bij alle schoolvakken staat de leesvaardigheid van uw kind centraal. Als uw kind moeite heeft met lezen en spellen is het belangrijk om te onderzoeken of er sprake is van dyslexie.

De DST-NL is een snelle screening van mogelijke dyslexie. Deze test leidt niet tot een dyslexieverklaring, maar geeft aan hoe groot de kans is dat uw kind dyslectisch is. De resultaten van de screening kunnen op school ingezet worden voor het opstellen van een gericht handelingsDST-nlplan.

Volgt uit de screening dat de kans op dyslexie groot is en is een dyslexieverklaring gewenst, dan zal de volgende stap onderzoek door een psycholoog of orthopedagoog zijn. Dyslexie mag alleen gediagnosticeerd worden door GZ psychologen of orthopedagogen, BIG geregistreerd en lid NIP of NVO. Goed om te weten: voor een dyslexieverklaring moet uw kind minimaal een half jaar remedial teaching gehad hebben

Een dyslexieverklaring is in het basisonderwijs niet strikt noodzakelijk. Aan de hand van het “Protocol leesproblemen en dyslexie”, ontvangen kinderen op school gerichte ondersteuning. In het voortgezet onderwijs is een dyslexieverklaring een voorwaarde voor het verstrekken van extra faciliteiten door scholen, zeker waar het gaat om vrijstellingen van examenonderdelen.

De Dyslexie Screening Test is ontwikkeld om te bepalen hoe groot het risico op dyslexie is en er kan uit worden afgeleid wat de sterke en minder sterke kanten zijn van het lezen en spellen.

Naast de DST neem ik een aantal aanvullende diagnostische toetsen af: Het technisch lezen wordt onderzocht met behulp van de Een Minuut Test (EMT; woorden lezen), de Klepel (onzinwoorden lezen) en de Schoolvaardigheidstoets Technisch Lezen (STL; tekst lezen). Om de spellingvaardigheden te meten wordt het PI-dictee afgenomen.

De afnameduur van DST, plus aanvullend diagnostisch onderzoek, bedraagt ongeveer 90 minuten.

In het verslag worden de toets onderdelen beschreven en er wordt een advies gegeven.